Erki artikkel biorXiv’is väljas

Erki esimene artikkel bakterigenoomidest resistentsusgeenide otsimisest on saadetud ajakirjale PLoS Computational Biology. Käsikiri on üleval biorXiv‘is.