Erialaste terminite eestindused

Käesoleval lehel on meie õppetooli poolt väljapakutud eestikeelsed vasted erialastele terminitele. Soovituste või täienduste korral kirjutage palun: maido.remm@ut.ee

 1. read – lugem
 2. contig – pidevjärjestus, kontiig, ühendlugem
 3. scaffold – raamjärjestus, ühendjärjestus
 4. assembly – ühendatud genoom, kokkupandud genoom
 5. chaff contigs – rämpslugemid
 6. fragment (single-end) reads – üksiklugemid
 7. paired end reads* – paarislugemid
 8. mate pair reads*  - paarislugemid
 9. to map – paigutama
 10. to assemble (de novo) – ühendama, kokku panema
 11. to trim reads – lugemeid kärpima
 12. shell – käsurea töökeskkond, tekstiterminal, kest
 13. script – skript
 14. scripting language – skriptimiskeel
 15. pipe (tekstiterminalis) – toru
 16. pipeline (tekstiterminalis) – käsuahel
 17. pipeline (omaette programmihaldus tarkvarana) – tarkvara, tarkvara konveier, tarkvara tööjärjekord, töövoog

Mate-pair ja paired end tüüpi paarislugemite vahe tegemiseks ei ole me leidnud sobivat terminit. Paljud arvasid, et seda erinevust pole eriti tihti vaja rõhutada kuna mate-pair‘i kasutatakse harva. Seega jääb hetkel vastutus kirjutajale, et tuua täiendava tekstina välja, kas antud juhul kasutati paired-end tüüpi paarislugemeid või mate-pair tüüpi paarislugemeid.

“Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik”