Meist

Bioinformaatika õppetool on üks üheksast õppetoolist Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis. Õppetooli juhataja on professor Maido Remm.

Käesolev leht on suunatud:

  • teadlastele, kes soovivad meiega koostööd teha
  • teadlastele ja üliõpilastele, kes soovivad kasutada meie töögrupi poolt väljaarendatud rakendusi
  • üliõpilastele, kes tunnevad huvi bioinformaatika suuna vastu

Meie töögrupi peamised uurimisvaldonnad hõlmavad DNA-põhise molekulaarse diagnostika meetodite arendust, genoomide järjestuse määramist ja inimeste personaalsete genoomide erinevuse kirjeldamist. Töö toimub peamiselt arvutuslike meetoditega.

Meie töögrupi osalusel on loodud praimerite disaini tarkvara Primer3. Meie poolt hallatavat Primer3 veebiserverit kasutab veebiteenusena ca 150 000 inimest kuus.
Locations of visitors to this page