Üliõpilaste uurimisteemad

TEADUSLIKUD UURIMISTEEMAD BIOINFORMAATIKA UURIMISGRUPIS

Bioinformaatika uurimisgrupis on üliõpilastel võimalik teadustöös osaleda mitmesugustes erinevates projektides erinevatel tasemetel (3+2 lõputööd, magistriõpe, doktoriõpe).

Peamine fookus on genoomse DNA analüüsiks vajalike arvutusmeetodite ja tarkvara arendus.
Kasutame erinevaid genoomse DNA andmestikke: nii inimese personaalse genoomika valdkonnast, taimset päritolu toiduainetes leiduv DNA, patogeensed bakteritüved, jpms.

Lubatud on ka täiesti oma uurimisteemaga töö alustamine. Huvi korral pöörduge vastava projekti läbiviija või uurimisgrupi juhi (prof. Maido Remm) poole.