IKT sihtevalveerimise raport

Rahvusvaheline komisjon hindas Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast teadus- ja arendustegevust perioodil 2009-2014. Sihtevalveerimisel osales ka Tartu Ülikool.

Eesti IKT valdkond sai kõrge hinnangu ning TÜ MRI bioinformaatika töögrupi teaduslikku taset hinnati hindega “excellent”.

Pressiteade

Raport

Evalveerimisest